Chuyện dự án · Những ngày ở Huệ

Hè này mình làm gì?

Nói về câu chuyện hoạt động ngoại khóa của mình, có lẽ mình cũng mới chỉ bắt đầu tìm hiểu và dấn thân đi app các nơi từ sau Tết. Trước Tết có một nguồn cảm hứng nho nhỏ dẫn đến việc hoạt động ngoại khóa của mình: Dash for Impact 2016 – một cuộc… Continue reading Hè này mình làm gì?